Søndagsskolen

Søndager i forbindelse med gudstjenesten har vi søndagsskole. Alle starter først inne på gudstjenesten sammen med de voksne, og så etter en liten stund går barna ut til sine søndagsskole-grupper. Barna deles inn i tre grupper etter hvilken alder de er.

Minste-gruppa er for deg som er til og med 4 år. Gruppa samles til andakt, sang og lek.

For deg som er fylt 5 år og til og med deg som går i 4.klasse er det egen samling med andakt, lek og moro.

De eldste barna, fra 5.klasse og oppover, samles til gruppa som vi kaller Alfa. Vi har en andakt, og som regel blir det tid til lek og konkurranser også.

Etter at gruppene har hatt egne samlinger samles vi alle sammen til felles formiddags-mat.

Velkommen til søndagsskolen!

Ukas supersetning

På søndagsskolen har vi ofte “Ukas supersetning”, et bibelvers eller en setning som du kan ta med deg som en liten oppsummering fra ukas søndagsskole-samling. Kanskje kan dere bruke den til å prate sammen hjemme om det som har skjedd på søndagsskolen? Du finner ukas supersetning og mer info på Facebook-gruppa til søndagsskolen ved å trykke her.

Registrering

Vi ønsker å registrere alle barna som går fast på søndagsskolen. Registreringsskjema finner du her. Det er gratis å gå på søndagsskolen, men de som ønsker å støtte søndagsskolen kan betale en frivillig kontingent. I linken med registreringsskjema over finner du også info om frivillig kontingent.

Lurer du på noe om søndagsskolen kan du kontakte hovedleder Tove Edvardsen på mobil 907 82 741 eller barne- og familiekoordinator Stine S. Risanger på mobil 977 78 712 eller mail stine@pmk.no