CONNECT GRUPPER

Et viktig hjerteslag i menigheten er Gudstjenesten. Men også utenom søndagene så skjer det viktige hjerteslag. Et av dem er connectgruppene. Dette er små grupper som møtes i hjem, på kafeer eller hvor det måtte passe, for å dele tro og hverdag, bønn og bibel, sammen.
Nå finnes det mange måter å gjøre dette på, og det viktigste for oss som menighet er at alle har et mindre fellesskap de kan delta i, uansett om det er organsiert av PMK eller ikke.

Men Connectgruppene i regi av oss ser i hovedsak slik ut:
• Fire til tolv personer
• Møtes som regel annen hver uke
• Har en leder
• Består av enten bare menn, bare kvinner, bare par, eller en miks
• Har minst disse tre elementene: Fellesskap, bønn, bibel. Ofte inneholder samlingene også noe å bite på i en eller annen form

Hvordan samlingene legges opp kan variere, men en typisk kveld kan se slik ut:
19.00: Uformell start / servering / måltid
19.30: Runde – hva har skjedd siden sist. Kort status fra hver enkelt.
19.45: Bibel og samtale, noen grupper begynner med lovsang/tilbedelse
20.30: Oppsummering og bønn
21.00: Slutt

Ønsker du å lese mer om så sjekk ut denne linken her:
Connectgrupper i Porsgrunn Misjonskirke 

Send oss en mail for å melde deg på en gruppe, eller om du ønsker mer info.
Vi kan ikke garantere at det til en hvertid er ledige plasser, men vi vil jobbe fortløpende for å få plass til alle som ønsker å være med.
Ønsker du, eller lurer du på, å bli leder for en Connectgruppe så ta kontakt med vår pastor Tore Mersland.

 

”En connectgruppe er en samling av mennesker som bryr seg om hverandre, som sammen har et ønske om å bli mer lik Jesus,
og som blir kjent med Guds hjerte for de som
ikke kjenner Han og ønsker å nå ut til dem, alt til Guds ære.”