Gudstjeneste og søndagsskole

Søndager kl. 11:00 har vi vår hovedsamling. Da er det Gudstjeneste og søndagsskole. Her vil du møte mennesker i alle aldre.
Hos oss er disse to samlingene knyttet tett sammen. Vi ønsker at både barn og voksne skal oppleve relevante samlinger med Jesus i sentrum.
Vi begynner med at alle er samlet i hovedsalen. Etterhvert går barna til søndagsskolen.

Søndagsskolen er delt inn i 3 grupper.
- 0-4 år.
- 5 år og opp til 4. klasse
- 5. klasse og oppover.
Alt for at barna skal få mest mulig tilrettelagte samlinger for sin alder.
På slutten av søndagsskolen så samles alle gruppene til et felles måltid mat.

Mens barna er på søndagsskolen så fortsetter Gudstjenesten for de voksne.
Her er det lovsang, tale og bønn.

Etter at Gudstjenesten og søndagsskolen er ferdig (normalt rund kl. 12:30) så møtes vi alle til kirkekaffe i kafeen. Her er det god tid til å ta en prat og knytte gode relasjoner med hverandre.

Velkommen!