90 DAGERS UTFORDRING

DET HANDLER IKKE OM PENGENE DINE.
DET HANDLER OM HJERTET DITT.

Vi tror med hele vårt hjerte at Gud velsigner de som lever generøst.
Vi ønsker derfor å utfordre deg:
·      Gi tienden i tre måneder og se hva som skjer.
·      Hvis du ikke opplever en forandring i ditt hjerte eller i ditt liv eller om du ellers angrer på denne utfordringen, vil vi tilbakebetale det du har gitt, uten spørsmål.

Det er bare et sted i Bibelen hvor Gud ba sitt folk om å teste Ham. I Malaki kap. 3, når han underviste om generøsitet, sa Gud:«Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål»
Men det handler ikke om pengene våre. Det Gud virkelig ønsker fra oss er våre hjerter og vår tillit til Ham.

Tienden, et giverprinsipp som lærer oss å gi de første 10 % av vår inntekt til den lokale kirken, er en av de mest håndgripelige måtene vi kan lovprise Gud. Det stadfester at Han er aller først i våre liv og åpner våre hjerter for hans planer for oss.

Hvis du ikke gir tienden allerede, så er det en god start å ta imot denne utfordringen.
Hvis du allerede gir, men ønsker å bli utfordret på å gi mer av din inntekt, kan dette også være noe for deg.
Hvis du har spørsmål, se her "Spørsmål & Svar" eller send en e-post til giver@pmk.no
Vi hjelper deg gjerne!

La oss ha tillit til Gud og se hva Han gjør i våre liv!

Hjerte+i+h%C3%A5nd.jpg

Gud gjør store ting på små måter

Våre bønner for deg er at Gud vil påvirke ditt liv på en måte som gjør at ditt hjerte flommer over av Guds kjærlighet og nåde, at det forandrer ditt liv, og at det styrker din tro og tillit til Ham. Men det kan være at Guds velsignelse ikke kommer i form av en konvolutt med penger i postkassen din. Hold dine øyne åpne og ditt hjerte åpent, så du ikke går glipp av Guds velsignelser i ditt liv.

Etter at du tar på deg denne utfordringen vil vi sende deg informasjon og oppmuntringer. Vi ønsker gjerne å høre om dine opplevelser underveis og om hvordan Gud velsigner deg etter dette nye steget i din tro.


Lytt gjerne til undervisningen om 90 dagers utfordringen