Bønneuke 2019

Bønneuke 2019 - Tema: I Herrens nærhet 

Også i år ønsker vi å legge året som ligger foran oss frem for Gud i bønn!
Som menighet så tror vi at Gud hører våre bønner, og alt vi gjør begynner med bønn.
Under så ser du når bønnemøtene vil være. Vi håper mange har mulighet til å være med en eller flere ganger. Og om du er forhindret så håper vi du vil ta deg tid til å stoppe litt opp i en travel hverdag og legge alle ting fremfor Gud i bønn.

Søndag 6. januar: Gudstjeneste m/nattverd og fokus på bønn kl 11:00

Mandag 7. januar: Bønneukestart m/andakt kl 19:00 i peisestua

Tirsdag 8. januar: Bønnemøte kl 19:00 i peisestua

Onsdag 9. januar: Bønnevandring i nærområdet kl 20:00

Torsdag 10. januar: Bønnmøte kl 19:00 i hovedsalen (forbønnskroken)

Fredag 11. januar: Bønnemøte kl 11:00 i hovedsalen (forbønnskroken)

Lørdag 12. januar: Bønnesamling med lovsang og bønnestasjoner kl 12:00-14:00

Søndag 13. januar: Gudstjeneste m/bønnevandring og nattverd kl 11:00

 

Tore Mersland