Slitesterk tro?

Vi ønsker å se at flest mulig tar et aktivt valg om å følge Jesus og lar dette prege livet deres, både som barn, ungdom og voksne.

Innflytelse
Hjemmet har den største innflytelsen i et barns liv når det gjelder tro. Som kirke kan vi ha flott søndagsskole, fine aktiviteter og kule eventer, men uansett hvor bra og viktig dette er så det er hjemmet som har hoved-påvirkningen på barn og deres tro. Statistikk viser at mor er den som har størst innflytelse, deretter far og annen nær familie. Lenger ned på lista kommer kirkens aktiviteter.

Dårlig statistikk
Statistikk viser at flertallet av barn som vokser opp i kristne hjem forlater troen på Jesus når de blir voksne. Denne utviklingen ønsker vi å snu. Vi ønsker å se at flest mulig tar et aktivt valg om å følge Jesus og lar dette prege livet deres, både som barn, ungdom og voksne. Det er ikke mye som skal til for at statistikken skal snu, kun noen små grep for å ta med troen i hverdagen kan ha stor betydning. Statistikken viser at de som ser troen levd ut hjemme har større sannsynlighet for å få en levende tro som voksne.

Foreldre/foresatte og nære familiemedlemmer er mest sammen med barna i hverdagen. Menigheten møter barna bare noe få timer i løpet av ei uke. Samarbeidet mellom hjem og menighet er derfor den beste kombinasjonen for å gi evangeliet videre til neste generasjon.

Statistikk viser at flertallet av barn
som vokser opp i kristne hjem
forlater troen på Jesus når de blir voksne,
hvis de ikke ser troen levd ut i hjemmet.

Levende Tro
Levende tro er en måte å tenke på. Den starter med en overbevisning om at både hjemmet og menigheten betyr mye for hvordan barnets tro og liv skal utvikle seg. Hver for seg kan både hjem og kirke gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke både hjemmets og kirkens betydning, noe som kan bety mye for den unges veivalg. Hjemmet må altså på banen i trosformidlingen. Men hvordan arter det seg i et hjem med en treåring, tiåring eller tenåring? For å vise vei i dette må kirken se sitt ansvar. Den må gi foreldre og andre voksne bevissthet, kompetanse og trygghet så de selv har en levende tro i sin hverdag. Slik kan de gi troen videre til neste generasjon.

1901 LT-gruppa – Kopi.JPG

Sammen
I PMKs strategiplan står det at vi skal ha en Levende Tro-plan for 0-100 år. Dette arbeidet er det nå en gruppe som er i gang å arbeide med. Med en plan og tilpasset strategi for menigheten, vil vi sammen kunne styrke menighetenes arbeid i samarbeid med hjemmene.

Levende Tro-gruppa i PMK: Tore M, Sigrid, Stine, Ingunn, Arild, Malin, Ina og Tove. Jan Einar var ikke der da bildet ble tatt.

1901 Hver_tid_teller.jpg

Boktips
Hver tid teller når skal formidle troen til barn i alle faser av oppveksten. Det vi gjør i dag, får betydning i morgen. Ønsker du gode tips og veiledning til hvordan du kan dele troen din videre til andre anbefaler vi boken til Linda A. Johannesen: «Hver tid teller».

Be for arbeidet
Levende Tro-gruppen jobber med å lage en plan for menigheten. Disse gjør en viktig jobb og vi setter pris på om du vil ta med personene i gruppen og arbeidet som gjøres der i bønn.  

Spørreundersøkelse
I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet en undersøkelse som vi håper dere alle vil besvare. Undersøkelsen er anonym og det tar ca 5 minutter å svare. Du finner undersøkelsen ved å trykke her. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen!

Hjem + menighet =
sammen gir vi neste generasjon en levende tro på Jesus!

Tore Mersland