Porsgrunn misjonskirke
 

Porsgrunn misjonskirke

Adresse
Porsgrunn Misjonskirke
Fredbohavna 10
3919 Porsgrunn

E-post post@pmk.no

Kontonr 3000.33.33511

Org. nr. 971 322 098

Menigheten

Velkommen til Misjonskirken!

I Porsgrunn Misjonskirke vil vi at du skal få oppleve Guds kjærlighet gjennom hyggelig fellesskap, god sang og musikk, oppmuntrende prekener, og glade og vennlige mennesker.

Vår visjon er: Vi knytter mennesker til Jesus

Gudstjenesten med søndagsskole på søndag er vår hovedsamling. Der vil du møte mennesker i alle aldre.

I løpet av uka har vi ulike samlinger for alle aldersgrupper.
Se vår Kalender for mer info om hva som skjer.


Tilknytning

Porsgrunn Misjonskirke er tilsluttet Misjonskirken Norge som er en landsomfattende sammenslutning av frie menigheter med hele Bibelen som rettesnor for liv og lære, og som står på den apostoliske trosbekjennelse.

Misjonskirken Norges visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse.


Stab

951.jpg

Tore Mersland
Pastor
Tlf.: 901 57 240
Mail: pastor@pmk.no

Stine Sætre Risanger
Barne- og familiekoordinator
Tlf.: 977 78 712
Mail: stine@pmk.no

2.jpg

Tore Granly
Frivillig stab
Tlf.: 971 59 382
Mail: tore@granly.org

3.jpg

Jan Einar Lerbrekk
Ungdomsarbeider
Tlf.: 913 98 767
Mail: janeinar@pmk.no